O společnosti

Právnická osoba DiK Janák, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7465. Společnost vznikla z pracovníků, pracujících na vlastní IČO, doplněných o nové absolventy škol. Hlavním oborem činnosti je projektová, inženýrská a konzultační činnost v investiční výstavbě, v oboru dopravní stavby. Spolupracujeme s řadou specialistů ostatních profesí za účelem zajištění komplexní projektové dokumentace. Veškeré projektové práce jsou zajišťovány digitálně na grafických stanicích, pracujících s grafickými modelovými a výpočtovými systémy CAD, MX ROAD a MX RENEW.

DiK Janák, s. r.o., jako oprávněná právnická osoba, si Vám dovoluje nabídnout tyto služby:

 • vypracování dopravně-inženýrských územně plánovacích podkladů
 • zpracování dopravně-inženýrské územní dokumentace (US)
 • spolupráce v dopravní problematice na územně-plánovací dokumentaci (ÚPD)
 • výpočet a zpracování rozhledových poměrů na pozemních komunikacích
 • zajištění, organizaci a vyhodnocení dopravních průzkumů
 • vyhotovení dopravních studií a pasportů dopravy, dopravních značení a dopravních zařízení
 • příprava investičních záměrů dopravních staveb
 • zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dopravních staveb
 • vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) dopravních staveb
 • vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) dopravních staveb
 • vyhotovení prováděcích projektů dopravních staveb (DPS, RDS),včetně zajištění technického dozoru (TDI)
 • zajištění autorských dozorů (AD)
 • vypracování návrhů dopravního značení (DZ) v obcích a ve městech
 • zajištění návrhů dopravně-inženýrského opatření na pozemních komunikacích (DIO), návrhů objížďkových tras, apod.

Zabýváme se především projektováním novostaveb, rekonstrukcí a oprav:

 • silnic I., II. a III. tříd
 • místních, účelových a pěších komunikací
 • křižovatek pozemních komunikací, MOK
 • cyklostezek a cyklotras
 • parkovišť a odstavných, manipulačních a skladovacích ploch
 • polních a lesních cest
 • opěrných a zárubních zdí, propustků
 • venkovních úprav
 • technické vybavenosti nově zastavovaných území

ve všech stupních dokumentace.

V rámci projektování pozemních staveb spolupracujeme:

 • na výškovém osazení pozemních objektů
 • na přípravě území a hrubých terénních úpravách (HTÚ)
 • na konečných terénních úpravách (KTÚ)

Kontaktujte nás!

Neváhejte nás kontaktovat na
jednom z uvedených kontaktů:

(+420) 603 862 368

Všechny kontakty

Pellentesque aliquam

Nullam viverra purus

Maecenas nec pulvinar leo

2014 ©  DiK Janák s.r.o. 
Webové stránky vytvořilo eStudio | Webdesign & SEO | Postaveno na Reflex CMS